שירותים למורה/זהר נאמן - סוכנות לביטוח /

זהר נאמן - סוכנות לביטוח

כתובת: אפעל 19, פתח תקווה, ישראל

טלפון: 073-7075555


זהר נאמן - סוכנות לביטוח

ביטוח אחריות מקצועית - פוליסת ביטוח אחריות מקצועית, הכוללת: ביטוח צד ג' בגבול אחריות נפרדת, כיסוי לתביעת אחריות מקצועית גם לתביעה שהוגשה לאחר ביטול הפוליסה וכיסוי למורה מחליף בזמן שהמורה יוצא לחופשה. במידת הצורך ניתן להרחיב את הפוליסה ולהוסיף כיסוי למקצועות הרפואה המשלימה, בתוספת מחיר מינורית.

 

ביטוח אובדן כושר עבודה - הפוליסה מעניקה כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה חלקי וכמו כן מעניקה הרחבות לפיצוי כבר מהחודש הראשון, במקרה תאונה או מחלה. הפוליסה כוללת גם הרחבת עיסוק נוסף למורה שעוסק בעבודה אחרת ואיבד את כושר עבודתו כמורה יוגה. 

 

הנחה ברכישת מוצר ביטוח אישי - הנחה למורי יוגה ויפילאטיס ברכישת מוצר ביטוחי אישי בסוכנות זהר את נאמן, כגון: ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות, ביטוח חיים וביטוח תאונות אישיות.

 

הטבה ייחודית בביטוח דירה - רוכשים ביטוח דירה בסוכנות זהר את נאמן נהנים מכיסוי להרחבת פעילות העסק, כולל ציוד, ללא תוספת תשלום.